För fastighetsägare

Har ni ytor att hyra ut? Läs mer och kontakta oss för samarbete.

Sedan 2008

Retail Impulse har sedan 2008 erbjudit fastighetsägare, centrumledningar och förvaltare hjälp att utöka butiksmixen genom uthyrning av vakanta ytor för specialty leasing.

Vi samarbetar idag med de största fastighetsägarna av köpcentrum i Norden, där vi har ca 100 aktiva enheter i ett 40-tal köpcentrum. Totalt har vi över 1000 aktiva enheter i Europa.

Retail Impulse’s löfte

  • Presenterar möjliga koncept för fastighetsägarna
  • Undersöker och identifierar de bäst lämpade ytorna i köpcentret
  • Säkrar visuell och försäljningsmässig kvalitet
  • Daglig support mot hyresgäster
  • Handhar administrativt arbete gentemot hyresvärden
  • Ansvarar för avtal
  • Designar, producerar, levererar, installerar och underhåller RMUs
  • Säljande varuexponering

Retail Impulse hjälper er att aktivera era specialty leasing-ytor med nya och kvalitativa koncept som ger mervärde till era hyresgäster, besökare och handelsplatser.

I processen utvecklar vi individuella designkoncept för varje köpcenter, där koncepten godkänns av er som fastighetsägare.

Kvalitetssäkring

Vi har ett lokalt team som alltid är nära till hands. Vår aktiva personal letar ständigt efter nya spännande koncept samt säkrar att de koncept vi har igång uppfyller de krav som ställs av oss och fastighetsägarna.

Vi kvalitetsäkrar våra enheter dagligen i form av policing där vi säkrar exponering och de uppföranderegler som fastställts av Retail Impulse tillsammans med er som fastighetsägare.

Visuell marknadsföring / visual merchandising

Vårt internationella designteam arbetar löpande med att utveckla och förnya våra befintliga koncept. De tar även fram specialdesignade koncept för alla nya kiosk- och RMU-koncept enligt hyresgästens önskemål/utbud.

Designteamet bistår även med exponeringsrekommendationer om hur hyresgästerna ökar sin försäljning genom presentation och utbud.